Bookmaker Mostbet v České republice je tou nejlepší volbou pro zábavu pro všechny fanoušky sportovního sázení a xin! Náš tým profesionálů vám nabízí široký výběr her, výhodné kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma, roztočení zdarma a rychlé výběry. Neustále pracujeme na tom, aby bylo pro hráče hraní pohodlné, a speciálně pro to jsme vyvinuli mobilní aplikaci. Zaregistrujte se pomocí promo kódu Mostbet a získejte svůj první bonus!

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

1.      Predávajúcim sa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť Kon Tiki s.r.o.., sídlom Slovenskej jednoty 33, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO: 36572527, DIČ: SK2021756968, (ďalej len predávajúci).

2.      Kupujúci je osoba, ktorá kúpi tovar predávajúceho prostredníctvom kúpnej zmluvy na diaľku (prostredníctvom webovej stránky predávajúceho).

3.      Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť a súhlasiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú voľne dostupné na webovej stránke predávajúceho.

 

Ceny a platobné podmienky

1.      Ceny produktov prezentované v elektronickom katalógu www.kontiki.sk sú uvedené v mene EUR, prípadne aj v českých korunách vrátane dane z pridanej hodnoty podľa platnej legislatívy SR.

2.      Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov. Tieto ceny zostávajú v platnosti až do momentu vydania nového cenníka.

3.      Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod s a považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.

4.      Pri objednávke tovaru hradí kupujúci okrem ceny za tovar aj prepravné podľa cien dopravy tovaru uvedené v nákupnom košíku kupujúceho, ak nie je pri príslušnom tovare uvedené inak.

5.      Kupujúci môže zaplatiť za objednaný tovar:

-          na dobierku

      Špeciálna objednávka je Predobjednávka. Ide o objednávku tovaru, ktorý ešte nie je k dispozícii na trh v SR a jeho vydanie sa iba očakáva. Pri tomto type tovaru je to viditeľne vyznačené, že sa jedná iba o Predobjednávku a sú priložené aj informácie o predbežnej cene a dátume jeho vydania. Na predobjednávky sa nevzťahuje doba doručenia uvedená v článku 3. Tovar je odosielaný bezodkladne po naskladnení tovaru v sklade predávajúceho. Cena, ktorá je uvedená pri predobjednávke nemusí byť konečná. V prípade, že dodávatelia skutočnú cenu oproti plánovanej cene výrazne zmenia, je predávajúci oprávnený zmeniť i cenu predobjednávky. Pokiaľ k takejto situácii dôjde, bude kupujúci kontaktovaný mailom alebo telefonicky zodpovedným pracovníkom predávajúceho. V prípade potvrdenia objednávky zo strany kupujúceho mailom alebo telefonicky bude objednaný tovar bezodkladne odoslaný, hneď po jeho naskladnení. V prípade odmietnutia zmeny ceny alebo nevyjadrenia zo strany kupujúceho dochádza k aickému zrušeniu objednávky.


Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.      Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny jedným zo spôsobov uvedených v článku 2 bod 6.

2.      Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru, a to formou písomného potvrdenia dokladu o prevzatí.

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

1.      Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho s náležitou starostlivosťou a chrániť ich pred zneužitím treťou osobou v súlade s § 7 ods. 4, písm.b) zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2.        Poskytnuté údaje kupujúcim v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovaniu zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci je povinný uvádzať presné a pravdivé informácie.

3.      Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou údajov potrebných na zabezpečenie dodávky tovaru.

4.       Získané údaje kupujúceho budú využité len na interné analýzy predávajúceho s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom, avšak tieto štatistiky nebudú umožňovať identifikáciu kupujúceho.

Objednaním tovaru súhlasí kupujúci so zhromažďovaním, spracovaním a použitím informácii a údajov kupujúceho podľa vyššie uvedených pravidiel.


Jurisdikcia

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu z objednávok a dodávky tovaru prostredníctvom webovej stránky www.kontiki.sk je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR podľa OSP podľa slovenského právneho poriadku.


Záverečné ustanovenia


Tieto VOP sú platné a záväzné od 27.5.2013.
     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na stránkach predávajúceho www.kontiki.sk. 

Kontaktujte nás

tel. :+421 902 930 906
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
facebook page: 
https://facebook.com/spolocnostKONTIKI